Hesen Zîrek

Amînê eto dînê min dînê

Bi dengê: Hesen Zîrek
Diyalekt: Soranî
171
Amînê eto dînê min dînê
Amînê be herdûman serînê
Ey hawar ey hawar bêwefa namdiwênê
’aşiqî balay amînêm lêm zîze û namdiwênê
Amînê leser pirdî meraxe
Amînê sedcar lêm kird merheba
Amînê eto dînê min dînê
Amînê gyan be herdûman serînê

Amînê şil û mile û rûbexal
Amînê memkî xire wek henar
Amînê eto dînê min dînê
Amînê be herdûman serînê

Amînê leser pirdî myandiwawê
Amînê gyan qendim lê kewte awê
Amînê leser pirdî myandiwawê
Amînê qendim lê kewte awê

Amînê gyan leser pirdî bokanê
Ey hawar naskê xal danedanê
Bot nejîm bot mirdim meylî caranit kwanê
Amînê amînê be herdûkman serînê
Dey were ba cût bîn gulet bimrê û netbînê

Erê amînê gyan leser pirdî meraxe
Bewella cergim bo rût be daxe
Amînê be kiras çîtî qaçaxe
Ey hawar ew perçem û saçaxe
Amînê gyan amînê û amînê min xase û be to xasî
Lêw’al gyan be herdûkman kirasê
De were dey de biro dey gulet kwêr bê û bimasê

Amînê û amînê amînê amînê min dînê û to dûdînê
Kêl gerdin be herdûkman serînê
’aşiqî balay amînêm bêwefa namdiwênê

Amînê û amînê min kalê û bo to kalê
Ey hawar denûy leser herzalê
Bewella daykit bo min çi nalê