Mihemed Mamlê

Şemame û şilêre

Bi dengê: Mihemed Mamlê
Diyalekt: Soranî
154
Ax şemame û şilêre, şilêre şemam tenkî
Nardim bête êre, dena êre nask û tenkî
Maçkirdinî xêre, erê xêre şemam tenkî

Erê wey şemam le ber nanî, le ber nanî şemam tenkî
Pêm na le kildanî, le kildanî nask û tenkî
’ewam bûm nemzanî, nemzanî şemam tenkî

Erê wey şemam le bêstanî, le bêstanî şemam tenkî
Meste çawî cwanî, çawî cwanî nask û tenkî
Pexşane kezyanî, kezyanî şemam tenkî

Erê wey şemam dilî êşa, dilî êşa şemam tenkî
Kilî le çaw kêşa, le çaw kêşa nask û tenkî
Kildanî le pêşe, le pêşe şemam tenkî

Erê wey şemam le taranê, le taranê şemam tenkî
Ba bête heywanê, heywanê nask û tenkî
Be naz çaw derwanê, derwanî şemam tenkî

Erê wey şemamey xet xete, xet xete şemam tenkî
Gulî be qîmete, be qîmete nask û tenkî
Maçkirdin hesrete, hesrete, şemam tenkî

Ax şemame û şilêre, şilêre şemam tenkî
Nardim bête êre, dena êre, nask û tenkî
Maçkirdinî xêre, dena xêre şemam tenkî