Mistefa Dadar

Kerkûk

Bi dengê: Mistefa Dadar
Diyalekt: Soranî
226
Şarekey gir û kilpe sîmay cwanî
Tabloy aştî û remzî jînî birayetî
Keçî dujmin sersextane mebestî bû
Kerkûkekem ey melbendî xoragrî
Kilpe û girî babegurgur bikujêtewe
Cejnî newroz le mêjûta bisrêtewe
Kerkûk kerkûk ey şarekem kerkûk

Ey meşxelî şikomendî şehîdanim
Kerkûk ey bûkî azadî kurdistanim
Be twanewe û be ragwêzan neyantiwanî
Le berdemta hemû dujmin çokî hanî
Pir be dem le beramber hemû cîhan delêyn
To pênasey êmey kurd û kurdistanî
Kerkûk kerkûk ey şarekem kerkûk

Serbilnid be kerkûkekem şay şaranim
Mujdey hêna bo çwarparçey kurdistanim
Çîtir mindalî kurd serma pey pê naba
Dujmin tîşkî zêrî reşman boxoy naba
Seyr keyn çon babegurgur hawar eka
Kwa ew kesey alakemim le ber eka
Kerkûk kerkûk ey şarekem kerkûk