Nasir Rezazî

Nesîhet Bê Bo Dildarî

Bi dengê: Nasir Rezazî
Diyalekt: Soranî
164
Nesîhet bê bo dildarî
’aşiq mebin be rêbwarî
Çunkê ’aşiq dilî xwêne
Xoy dekujê le naçarî

’aşiqan dên le dûr dyarin
Rengyan zerdû lêw bebarin
Lome meken sahêb yarin
Be derdî dil giriftarin

Destey ’aşiqan meclisyan gird
Be ’am nardyan saqîyan bang kird
Saqî mest bû pyaley pir kird
Çawî gêra ’aşiqî qir kird
Saqî mest bû pyaley pir kird
Çawî gêra ’aşiqî bir kird

Cûtê saqî gwarezêrn
Mey le meyxanan degêrn
’aşiqan le dîn werdegêrn
Karmamzî deştî bajêrn