Şehîn Talebanî

Eto Cwanî

Bi dengê: Şehîn Talebanî
Diyalekt: Soranî
158
Eto cwanî eto gyanî
Eto sirwey şemalî berbeyananî
Eto wekû dîmenî xawenişkoy kwêstanî kurdanî
Eto cwanî eto gyanî

Emin darêkî wişkû rûtî ber tawim
Emin koşkêkî rûxawim becêmawim
Emin kwêstanî temgirtûm le pê kewtûm
Le deştî berberînî çarenûsa rencero mawim
Eto cwanî eto gyanî

Be zincîrî ewînî to le zîndanî xema besrawû damawim
Minû to çen le yek dûrîn wekû tarîkîw nûrîn
Be damawî becêt hêştim le nêw adey xemû zîndanî helbestim
Minû to çen le yek dûrîn wekû tarîkîw nûrîn

Eto cwanî eto gyanî
Eto sirwey şemalî berbeyananî
Eto wekû dîmenî xawenişkoy kwêstanî kurdanî
Eto cwanî eto gyanî

Honrawe: Elî Hesenyanî (Hawar)