Rubar Reşîd Kakeyî

Pêşmerge

Bi dengê: Rubar Reşîd Kakeyî
Diyalekt: Soranî
212
Min pêşmergey kurdistanim deparêzim nîştîmanim
Bergirî le xakim dekem heta mawe roh le gyanim

Mêjûw ayndem kurdistane
Perestigey min her nîştîmane
Jînû jyanim her kurdistane
Perestigey min her nîştîmane
Her kes pelamarî bida deykem be risway zemane

Belênim dawe bem xake belên be to nîştîmanim
Des le çekim helnagirim ta serkewê kurdistanim
Min pêşmergey kurdistanim deparêzim nîştîmanim
Bergirî le xakim dekem heta mawe roh le gyanim

Sinûrî xak deparêzim xakî xomim zor xoş dewê
Ayndey min azadîye kurdistanim serdekewê
Min pêşmergey kurdistanim deparêzim nîştîmanim
Bergirî le xakim dekem heta mawe roh le gyanim