Seîd Qendî

Gyan Gyanekem

Bi dengê: Seîd Qendî
Diyalekt: Kelhurî
156
Le jarê*??? husinit min xuşeçînim
Çû dozdê rahzen hay le kemînim
Cwan bîm le ’işq to pîrim kirdî
We zencîrê zolf esîrim kirdî
Gyan gyanû gyan gyanû gyan gyanekem
Sed gyanê şîrîn we qurband kem
Aramî gyanekem şîrîn zwanekem
Gyan gyanû gyan gyanû gyan gyanekem
Sed gyanê şîrîn we qurband kem
Aramî gyanekem şîrîn zwanekem

Xuda dad le des cewrê çewreşan
Xweşxû xweş lehcey şîrîn mehweşan
Min we kû biçim rû we kî barim
We her kû meçim her giriftarim
Gyan gyanû gyan gyanekem
Sed gyanê şîrîn we qurband kem
Aramî gyanekem şîrîn zwanekem
Gyan gyanû gyan gyanû gyan gyanekem
Sed gyanê şîrîn we qurband kem
Aramî gyanekem şîrîn zwanekem

Saqîw saqer badew badexar
Mesû mexmûrîm le ’işqê dildar
Sermest le neş’ey badey elestîm
Le kilîsay ’işq beneperistîm
Gyan gyanû gyan gyanû gyan gyanekem
Sed gyanê şîrîn we qurband kem
Aramî gyanekem şîrîn zwanekem
Gyan gyanû gyan gyanû gyan gyanekem
Sed gyanê şîrîn we qurband kem
Aramî gyanekem şîrîn zwanekem

*???= ew wişeyeman bo sax nebotewe, tikaye eger deyzanin bomanî binûsin
Zor sipas