Mihemed Mamlê

Xak

Bi dengê: Mihemed Mamlê
Diyalekt: Soranî
240
Bot nûsîwim bot binûsim ke min çîm?
Dundî qendîl gorepanî helgurd nîm

Berew berzayî deçim gerçî wirdim
Xakî berpêy têkoşerêkî kurdim
Honrawe: hêmin