Elî Xizrî

Elî Xizrî

2 Stranan
119
Dûrît azarê be jane Be jantir le gişt azarê...! Belam gulim dilnya be Sed ewe...
Emin demgut le dinya ta bimênim Leber kes esteme ser danwênim Keçî êsta le daw...