Adil Ezîz

Adil Ezîz

1 Stranan
116
lewê memre… Canî canan! Lewê memre! Ne “ba”y ewê to enasê û Ne melêkî û Ne a...