Tahir Khalili

Ho kakî goranîbêj û genc xelîl

By: Tahir Khalili
Dialect: Sorani and Kurmanji
178
Hewar hewar hewar hewar... hewar derom dêmewe
Em beharem lêgerê payzê detgiwêzmewe
Leser qewlî xom sûrim herçen le wilatim dûrim
Hay herçen le wilatim dûrim

Her bigeme awayî rîş sipî û keyxuda denêrim
Şede soranî debestim deçme xwazbênî dostim
Ger leser qewlî xot sûr bî destit dedene destim
Hay destit dedene destim
Hewar hewar hewar hewar... hewar deçim dêmewe
Ew beharem lêgerê payzê detgiwêzmewe
Hay payzê detgiwêzmewe

Ca saz ekem goranî ca saz ekem zemawend
Şayî û helperkê û çopî ca xom elêm goranî
Toş bom bigre serçopî
Tuxwa dehol bigirmêne zorna toş bizîrêne
Hoy kakî goranîbêj tuxwa toş bixiwêne
Ay tuxwa toş bixiwêne
Hewar hewar hewar hewar... hewar derom dêmewe
Ew beharem lêgerê payzê detgiwêzmewe
Ay payzê detgiwêzmewe

Ewe rojî jînme toş hunerit binwêne
Hoy xanmî serçopîkêş reşbeleke û meyke kêş
Tund mero meypisêne bûk le zawa mestêne
Hay bûk le zawa mestêne
Hewar hewar hewar hewar... hewar derom dêmewe
Ew beharem lêgerê payzê detgiwêzmewe
Ay payzê detgiwêzmewe

*Xodê xodê ez rabim kemera ji pişta xwe bişikênim bikeme nale ji bo hespê Genc Xelîlê kuremamê xwe
Emin delêm ez rabim xodê hajewê Genc Xelîlê kurê mamê xwe ez nemînim ez nemînim
Genc Xelîlê kurê mamê le welatê xerîbê û xerîbayetê gelê gelê nexoşe
Ez rabim xodê wez rabim livîna bane rûyê xwe ket ketê bikim bikime pale
Ez rabim kemerê piştê xwe bişkinînim bo hespê Genc Xelîlê bikeme nalê lê lê… oy oy xodê
Emin delêm emin delêm ez rabim xodê bazinê xwe bişkênim bikeme hûrde bizmarê ji bo hespê Genc Xelîl kurê mamê xwe
Emin delêm ez rabim xodê biskêt xwe bibirim bikeme sereşmê ji bo Genc Xelîlê kurê mamê xwe
Emin delêm ez rabim xodê pajewê Genc Xelîlê kurê mamê xwe mamê xwe nemînim*

Ger leser qewlî xot sûr bî destit dedene destim
Ca saz dekem zemawend şayî û helperkê û çopî
Ca xom delêm goranî toş bom bigre serçopî
Hey hawar hawar hawar ax ey hawar
*= beşî beytî «genc xelîl» lem goranîyeman bo sax nebotewe û le zor şwênî dilnya nîn.
Tikaye eger kesêk deyzanê bomanî sax katewe.
Zor sipas