Ala Umer

Êwareye

By: Ala Umer
Dialect: Sorani
174
Êwareyew givey ba dê
Hewr asmanî girtuwe
Êwareyew darî payz
Ahengî mirdin egêrê
Gela serçopî girtuwe

Êwareyew tawêkî tir gorekey egirme baweş
Îwareyew lêy epirsim axo şewan sermay nabê?
Sil naka le girmey hewrû le lûrey bareş?
Le girmey hewrû le lûrey bareş?
Honrawe: mihemed ’umer ’usman (jineralî payz)