Ismail Saboor

Sebrî

By: Ismail Saboor
Dialect: Sorani
164
Xembarim matim sebrî egrîm enalim
’aşiqî rengî sebrî dû lêwî alim
Le şew ta beyan sebrî karim zarîye sebrî
Le her dû çawim sebrî esrîn carîye

*??? gyanî şîrînim
Lake bemlawe ta rût bibînim
Xembarim matim sebrî egrîm enalim
’aşiqî rengî sebrî dû lêwî alim

Herçî to deykey sebrî minet be gyanim
Kuştey dûrî tom sebrî rohî rewanim
Ay sebrî sebrî sebrî derdit le gyanim
Hey dad hey bêdad sebrî derdim tawtawe sebrî
Satêkim lerze sebrî satêkim yawe

*??? gyanî şîrînim
Lake bemlawe çawit bibînim
Herçî to deykey sebrî minet be gyanim
Kuştey dûrî tom sebrî rohî rewanim

Xembarim matim sebrî egrîm enalim
’aşiqî rengî sebrî dû lêwî alim
Le şew ta beyan sebrî karim zarîye sebrî
Le her dû çawim sebrî esrîn carîye

*??? gyanî şîrînim
Lake bemlawe ta rût bibînim
Xembarim matim sebrî egrîm enalim
’aşiqî rengî sebrî dû lêwî alim
*???= ew beşeman bo rûn nebotewe, tikaye eger deyzanin bomanî binûsin
Sipas