Aram Mistawfi

Nîştiman

By: Aram Mistawfi
Dialect: Sorani
170
Nîştiman ey xak û xolî to kiley çawanme
Nîştiman nawî berêzit hêzî roh û gyanme
Nîştiman ey berbeyanit roşnî îmanme
Nîştiman êwarekanit xelwetî ’îrfanme

Nîştiman qurbanî kwêstanit dilî pirderdî min
Nîştiman heyranî germênit henasey serdî min

Nîştiman sermeşqî berzî hîmmete komarî to
Merkezî zanist û ’îrfane ladê û şarî to
Nîştiman baxatî fîrdewse hemû gulzarî to
’îzzet û fexre hemû nexşî der û dîwarî to

Nîştiman ey şax û daxanit umêdî dil hemû
Nîştiman deşt û byabanit beheştî arezû

Nîştiman şerte ke tozî rêt be em dinya nedem
Şerte ta mawim le şertî gyanfîdayî la nedem
Nîştiman şerte le ’îşqî pakî to ser ba nedem
Şerte qed gwê bo reqîb û wiswesey e’da nedem

Nîştiman ey fênkî qelbim şiney kwêstaneket
Nîştiman ey awî jînim xakî kurdistaneket

Nîştiman êhsanî toye xwênî baw bapîrî min
Hêzî şan û nûrî dîde û qudretî tedbîrî min
Nîştiman ger xwênî min pake û helale şîrî min
Her leser rêy xoşewîstîy toye birwa û bîrî min

nîştiman daym leser awatî berzî nawî tom
Xatirit cem bê belagerdanî xak û awî tom

Lawî kurd er pake şîrit, heste wek şêrî jyan
Ra ke meydan bo becêhênanî mafî nîştiman
Rolekey sultan selaheddîn nexoy golî kesan
Ruknî îman xoşewîstîy nîştimane bê guman

Lawî kurdim xwet nekeyte dare destî dujminit
Dujminit netbate meydan bo biray xo kuştinit

Kurde qet nenwî be layey dujminî ’eyyarewe
Şîrî dujmin têkele hetmen be jarî marewe
Reng nekey dawênî namust be lekkey ’arewe
Nîştimanit daykite neydey be des exyarewe

Rencî ba û bapîrî to em nîştimaney da be to
Kurde wirya bî nekey bapîrekanit rencero
Honrawe: Ehmed Muftîzade