Parwin Moshirwaziri

Parwin Moshirwaziri

5 Tracks
162
Be xemzey çawî mexmûrî sîyahî mestî mey kirdîn Be maçî lêwî mustexnî le enwayî m...
Zûtir, zûtir Em mange ne! Mangêkîtir hebû, ciwantir Demuçawî êgcar geştir Aw şêt...
Çawekem mexrûrî herwa? Yan xetay nazdarîye?! Naze wa aloze çawit? Ya leser xûnix...
Nemirdim min eger em care bê to Neçim şerit bê heta em xware bê to Derûnim xalîy...

Featuring:

Eger ras elêy minit xoş ewê Yakû etewê çawit pêm kewê Ebê biroyû gulî sûr bênî...