Adil Aziz

Adil Aziz

1 Tracks
114
lewê memre… Canî canan! Lewê memre! Ne “ba”y ewê to enasê û Ne melêkî û Ne a...