پەروین موشیروەزیری

مانگ و زەریا

بە دەنگی: پەروین موشیروەزیری
شێوەزار: سۆرانی
100
زووتر، زووتر
ئەم مانگە نە! مانگێکیتر هەبوو، جوانتر
دەموچاوی ئێگجار گەشتر
ئاو شێتی بوو ئاو شەیدای بوو
هەموو شەوێ لە کەناردا ئەهات، ئەچوو بە تەمای بوو
بەڵام مانگ لەو لووتەلا بوو
زەریا ویستی بە فێڵ بیگرێ
شەپۆل هەرچەند خۆی هەڵبڕی
دەمی نەگەیشتە ڕوومەتی
مانگ بە ئەنقەست نازی ئەکرد
بۆ چاوشارکێ لە ژێر چوخمەکانی هەورا خۆی ون ئەکرد
هەتا جارێ بە سەفەرێ مانگ کۆچی کرد بۆ بیابان
تا چەند شەوێ نەهاتەوە
کە هاتەوە
تەپوتۆز و خۆڵی قاقڕ لە دەموچاوی نیشتبوو
تریفەی قژی خۆڵاوی، پۆشاکی زیوینی بەری
گەرد لێ نیشتوو
ئەو کاتەی مانگ گەڕایەوە ئاو نووستبوو
مانگ بڕیاری دا خۆی بشوا
بە پەلەپەل جلەکانی بەری داکەند
ڕووەو زەریا هەنگاوی نیا
شڵەژا بوو
مانگ پێی لە سەر بەردێ دانا
بەرد زۆر لووس بوو
شڵپەیێک هات
مانگ خلیسکا
مانگ نوقم بوو
زەریا وەک شێت و هار هەستا
بۆ مانگ گەڕا
سەری کرد و خواری کرد و دەستی بە ناو بنیا گێڕا
هەر چووە سەر، هەر هاتە خوار
مانگ هەر نەبوو
لەو شەوەوە هەڵچوون و داچوونی زەریا لەدایکبوو...