قادر ئەلیاسی

کوردستان ملیکانمانە

بە دەنگی: قادر ئەلیاسی
شێوەزار: کەڵهوڕی
190
کوردیم کورد خوەرهەڵاتیم میلکانمان کوردستانە
ئارمانجمان ئازادییە سەربەستییە کورد ژیانە
لە ئیلام و بەدرە و جەسان، مەنەلی تا خانەقینم
دێهلۆڕان و مێهران، ئەیوان، گیەڵان و قەسرشیرینم
سەرپێڵ کرن پالووم قوروە سونقوڕ بیجاڕ و هەرسینم
سومار سەهنە و ئەسەدئاوا و هەگمەتانەگەی دیرینم
هەگمەتانەگەی دیرینم

دەستەونەزەر ڕز بەسانە پیشڕەویان لۆڕستانە
شوون شەور و ڕاوێژ گرد شار گەورای کرماشانە
گشت ئۊشن کورد هەر کوردە لۆڕە کەڵوڕ جاف یا لەکە
گووران سووران و هەورامی کرمانج و زازای هەر یەکە

نە جیاوازی دین و مەزەو نە تەوفیر لەهجە و زار
نە هەڵکەفتەی شار و دێهات نە تەفرەقە و جەور زووردار
لە باوەڕمان ئەسەر نییەکەن کوردیم لە ڕیشە یەی داریم
خاکمان یەکە، زوانمان یەکە، گشتمان کورد یەی دیارم
جیا نیمن لە ئەردەڵان موکریان و ورمێ و ماکوو
هەق خوەمان وەدەس تێریم وەختێ پشتمان وە یەکەو بوو
زۆر سپاسی مامۆستا قادری خۆشەویست دەکەین کە دەقی ئەم گۆرانییەی بۆ ناردین