سەعید قەندی

گیان گیانەکەم

بە دەنگی: سەعید قەندی
شێوەزار: کەڵهوڕی
154
لە ژارێ*؟؟؟ حوسنت من خوشەچینم
چوو دۆزدێ ڕاهزەن های لە کەمینم
جوان بیم لە عشق تۆ پیرم کردی
وە زەنجیرێ زۆڵف ئەسیرم کردی
گیان گیان و گیان گیان و گیان گیانەکەم
سەد گیانێ شیرین وە قورباند کەم
ئارامی گیانەکەم شیرین زوانەکەم
گیان گیان و گیان گیان و گیان گیانەکەم
سەد گیانێ شیرین وە قورباند کەم
ئارامی گیانەکەم شیرین زوانەکەم

خودا داد لە دەس جەورێ چەوڕەشان
خوەشخوو خوەش لەهجەی شیرین مەهوەشان
من وە کوو بچم ڕوو وە کی بارم
وە هەر کوو مەچم هەر گرفتارم
گیان گیان و گیان گیانەکەم
سەد گیانێ شیرین وە قورباند کەم
ئارامی گیانەکەم شیرین زوانەکەم
گیان گیان و گیان گیان و گیان گیانەکەم
سەد گیانێ شیرین وە قورباند کەم
ئارامی گیانەکەم شیرین زوانەکەم

ساقی و ساقەر بادە و بادەخار
مەس و مەخمووریم لە عشقێ دڵدار
سەرمەست لە نەشئەی بادەی ئەلەستیم
لە کلیسای عشق بەنەپەرستیم
گیان گیان و گیان گیان و گیان گیانەکەم
سەد گیانێ شیرین وە قورباند کەم
ئارامی گیانەکەم شیرین زوانەکەم
گیان گیان و گیان گیان و گیان گیانەکەم
سەد گیانێ شیرین وە قورباند کەم
ئارامی گیانەکەم شیرین زوانەکەم

*؟؟؟= ئەو وشەیەمان بۆ ساغ نەبۆتەوە، تکایە ئەگەر دەیزانن بۆمانی بنووسن
زۆر سپاس