عەبدوڵڵا پەشێو

مژدە

بە دەنگی: عەبدوڵڵا پەشێو
شێوەزار: سۆرانی
93
گوێم لێ بگرن
مژدەم پێیە بۆ هەمووتان
کەفەڵپان و ڕیوەڵەتان
زڕتەبۆز و بوودەڵەتان
سیخوڕ و بەچکەسیخوڕتان
سکرتێر و تڕژمێر و میراخوڕتان
یەک یەک وەزیر و گزیرتان
قونکی پیاز و سەری سیرتان
دەیڵێمەوە
مژدەم پێیە بۆ هەمووتان
سەر و سەکوت بەبۆیاخ و بێبۆیاختان
فایلسووک و فایلقورسی شار و شاختان
ملیۆنێر و ملیاردێرتان
یەک ژنداری بەردکونکەرە و دە ژنداری بنزگتێرتان
گوێم لێ بگرن
چونکە ئێوە لەم دنیایە
کۆبوونەوەی شەو و ڕۆژتان دوایی نایە
چونکە ئێوە
هەموو عومر
ئەم بۆ لای ئەو، ئەو بۆ لای ئەم
هەر خەریکی ڕاکەڕاکەن
چونکە ئێوە لە گۆڕیشدا بێ یەکتری قەت هەڵناکەن
خەونم دیوە
مژدەم پێیە بۆ هەمووتان
دوای مردنیش
خەمتان نەبێ، دڵنیا بن
لە دۆزەخدا کۆ دەبنەوە
کۆ دەبنەوە و هاوێر نابن