عەبدوڵڵا پەشێو

قەت نازانی چەند ئازیزی

بە دەنگی: عەبدوڵڵا پەشێو
شێوەزار: سۆرانی
89
قەت نازانی چەند ئازیزی
ئەگەر باخ و بێستانێک بای
هەموو بەری بەیانییەک سەرم دەدای
بە شێنەیی بست بە بستی خاکەکەتم بیڕاز دەکرد
بڕکەبڕکە گەڵاگەڵا ساتەکانتم پڕ لە تیشک و ئاواز دەکرد
قەت نازانی چەند ئازیزیت
گەر من دەریا و تۆش کەنار بای
لە گشت لاوە غافڵگیرم دەکردیت و وەک دوڕگەی خۆم جاڕم دەدای
هەموو شەوان
بە ڕێژنەیێک ڕەشەڕەێحان
پێلووی چاوم لەیەک دەنای
سبەینانیش گزنگڕشێنم دەکردی
لە شنەبای ئاوریشمینم هەڵدەکێشای
قەت نازانی چەن ئازیزی