عەبدوڵڵا پەشێو

بازاڕ

بە دەنگی: عەبدوڵڵا پەشێو
شێوەزار: سۆرانی
92
هەڵەبجە بۆ «ئەوان» چەندی کرد؟
هەڵەبجە بۆ «ئەوان» چەند دەکا؟
چەند هەزار؟ چەند ملیۆن؟ چەند ملیار؟
خودایە، هیج نەکا!
دەترسم دنیا گشت بکەنە هەڵەبجە
بست بە بست، گوند بە گوند، شار بە شار