عەبدوڵڵا پەشێو

دەرگە و پەنجەرە

بە دەنگی: عەبدوڵڵا پەشێو
شێوەزار: سۆرانی
89
هەموو ڕۆژێ
پەنجەرەکان... یەک یەک... هەموو...
هەموو یەک یەک پەنجەرەکان دەکەمەوە
هەموو ڕۆژێ دەرگەکان گشت
گشت دەرگەکان دەکەمەوە...
دەرگەکان گشت...
پێش ئەوەێ بۆ جێیەک بمبەن
نە پەنجەرەی دەکرێتەوە
نە دەرگەی دەخرێتە سەر پشت!