ئارام مستەوفی

شەکەتەنان فرە لالۆ

بە دەنگی: ئارام مستەوفی
شێوەزار: هەورامی
57
شەکەتەنان شەکەت لالۆ
دەسوو وێمۆ دەسوو شاریۆ
دەسوو وەریۆ دەسوو هوایۆ
دەسوو مانگێ دەسوو خودایۆ
ژیانم بییەن قەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

شەوەم شەوگاروو پاییزی
ڕێوم دەیجۆروو ئازیزی
نەمام وادەو گەڵا ڕێزی
جەمین ماچوو ڕۆەو دێزی
وشکەن هانە و دەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

شیویان سات و مانگ و ساڵم
دیویان دیسان نەحسی تاڵم
مڕیان هەرد و لاق و باڵم
ڕنیان جە باخ مێوەی کاڵم
یانەم نیشتەن هەڕە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

ساڵم یەکسەر بێ وەهارەن
کەش و کۆ مات و ئەوگارەن
خاکەلێوەم پەنجو تارەن
هەرچی ساڵ خۆزگە وە پارەن
سۆتێ وەنی و نەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

تاریک بییەن یانەو دڵی
نمەشنیۆ لام ڕووەو گوڵی
قەداخەن دەنگ و بۆڵبوڵی
بووڵە وەشتێنە زاوەڵی
شادی نمەی بەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

شەماڵ بییەن تۆف و زلان
ڕواسی بیێنە قازی کەڵان
بانگ و مزگیشان دان قەلان
دیواخان بییەن یاگێ شەلان
شێتخانە بییەن مەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

هەڵۆی ئاسمانی مەردێنێ
قاڵاو قسێش زلێ بیێنێ
ژەرەژی خاڵێش شەردێنێ
قاچێ شێریشان مەڕدێنێ
وەرگێ بیێنێ وەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

مانیا و لێوە و هەردەنان
همەی پڕچن جە دەردەنان
جە ژیانی دڵ سەردەنان
درەختێوە پایوە مەردەنان
نمەنەنم ورە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

لالۆ هەوارێ چۆڵێنێ
بیرێ خەمان فرە قووڵێنێ
نامەردێ پیا ماقووڵێنێ
ڕەفیقێ گردێ زۆڵێنێ
ڕەهنەما بییەن هەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

لالۆ ڕاو ڕاسی سەخڵەتەن
بەشوو ڕاس واچی مەینەتەن
وەڵادیمو سکێ شەهوەتەن
دانسقەو لێمان غیرەتەن
گەواد بییەن پیای سەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

کۆن سیاچەمانە و هەواران
کۆن کەپرە و تارمە و کەلاران
کۆن زرمە و ناڵوو سواران
کۆن گەلە پاڵوو دواران
هەڵیزە بێ کەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

کۆن گیانو ئەمن و گیانوو تۆ
کۆن سەوزایی چنوور و لۆ
کۆن وەرکەمەر تا کەرمێش بۆ
کۆنە زامان ئاماینێ سۆ
بووە کۆرە بییەن سەیرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

کۆن ترووسکە و چراوە و کەوێڵی
کۆن یەکڕەنگی گردو خێڵی
کۆن قەسەمو تاڵ و سوێڵی
کۆن وێژدان بە جیای بەرتێڵی
پاژنە بییەن سەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

دڕودا هاڵ سەرو ڕایۆ
پەنگەڵ وێش چەسپنان مایۆ
ژیان دریان دەسوو وایۆ
گیرمان واردەن دەسوو شایۆ
بنچینە کەوت لەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

کۆن مەولەوی واچم خاڵۆ
وێش ئاسای قۆڵێ هۆرماڵۆ
دەمش سەروو خاڵان ماڵۆ
تۆموو عەشق و وەفای کاڵۆ
بۆ بە خەمەوەرە لاڵۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

ئاخ پەی سەیدی ڕاوە بەیۆ
ساتێ جە لامانۆ سیۆ
کەرۆ هاوار دەم بە مەیۆ
خۆ کافرستانی نیۆ
بچنۆ باڵاشەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

پەی قادری و لێفە شڕەکەیش
پەی هاواری و دڵە پەڕەکەیش
پەی قەڵاخوانی و دەرەکەیش
پەی مەلە بەرزەفڕەکەیش
کۆلەی کەرۆ گەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

پەی عەشقەکەو جەهان ئارای
چەنی خەمی وێش و نارای
دڵ بە شەرەفی سپارای
پەی پاییزی و خەزان وارای
وەفاش کەرد بە مارە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

خەڵکی پەشێو و ماتەمەن
خێڵخانەی مەینەتشان جەمەن
ئانە فرە بۆ، دەروون خەمەن
مەردەی ئاسان ژین ئەستەمەن
قەورسان بییەن مەنزەرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

ئاخ پەی مەردمەکەو جارانی
وێش بدو وەروو وارانی
بلۆوە هەوارو داڵانی
خۆرێڵە و میشاوو هاڵانی
دیسان بەسۆ کەپرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

لالۆ تووخۆدا تۆ بۆرێوە
سەردەن با ئەیرەێ کەرمێوە
دەورشەنە جەمێ بێمێوە
سروودەو گاتای بوانمێوە
واچم زاڵم بمرە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ

بەڵ ئاتەشگا ڕۆشنە بۆوە
شەوقەش وەڵاتێ گێرۆوە
تاریکی وێش بشارۆوە
پنداری نیک دیسان بەیوە
درۆزن بلۆ مەڕە لالۆ
شەکەتەنان فرە لالۆ