بەهجەت یەحیا

کوردستان گەر تو نەبی

بە دەنگی: بەهجەت یەحیا
شێوەزار: کورمانجی
35
کوردستان گەر تۆ نەبی تەیرەکم بێ ئاسمان
ب ناڤێ تەیێ پیرۆز سەربلندم ل ناڤ جیهان
ئەز نەشێم بێ تە بژیم دی خۆ بۆ تە کەم قوربان
هۆی هۆی هۆی هۆی هۆی بریندارم
کوردستان گەر تۆ نەبی

تو هێلینا شێرانی هۆی هۆی هۆی
تو دایکا شەهیدانی هۆی هۆی هۆی
سوێند بێ بە بەفرا چیا بە خاک و ئاخا گەلیا
هۆی هۆی هۆی هۆی هۆی بریندارم
هەر خینا خۆ ئەشکت بەم ئەز قوربانێ تە بکەم

ئەم هەمی دەست لە ناڤ دەست هۆی هۆی هۆی
داکوو بگەینە مەبەست هۆی هۆی هۆی
ڤێ ولاتێ ئاڤا کەین چرا ئازادیێ هەڵکەین
هۆی هۆی هۆی هۆی هۆی بریندارم
کوردستان یەک هێلینە ژ بۆ مە کوردا ژینە