کەماڵ گوڵچین

کەماڵ گوڵچین

3 گۆرانی
55
ئاوارەگیم بیچارەگیم دەردت وە گیانم ئەرمەنی بی خانومانم ئەرمەنی ماڵد نیەزانم ها و...
ڕۆژێک دادێت ئاهی من دێت و دامانت دەگرێ تەنیا بەجێت دەهێڵن تۆش وەک من دڵت دەمرێ ڕ...
تۆ بەڵێنیم پێ بدە تا من بەرەو ژوان ببمەوە بمدەیە ماچێکی تەڕ لەو لێوە، با جوان بب...