خەجێ

خەجێ

3 گۆرانی
56
شەڤە، ستێرک ل ئاسیمان دلەرزە بایێ پشت چیایان نێزیک مایە ژ بەربانگێ ڕەش دنێرە ...
دەردت وە کوڵم لەیلا خەمت بارمە زندگی بی تۆ لەیلا زندان ماڵمە ئەی هەوار زندان م...
هات کاروانێ هەلەبێ لێ هاوار دلێ دلێ لێ، دلێ لێ لێ دانی ل بنیا مەدرەبێ لێ دمرم...