جوان حاجۆ

جوان حاجۆ

5 گۆرانی
72
بەسە بنالە وەلات ژ ڤان کول و دەردان بەسە دنالە وەلات ژ ڤان کول و دەردان ڕەفێ کەچ...
لۆ بەللا چاو بەللا، چاو بەللا، چاو چاو چاو رۆژەکە خوەش بوو، سبەکە زوو بوو ئەم ل ...
هاوردۆر مە پێت و ئاگر بە ڤێ رێیا پیرۆز تو جار ئەم بەرنادن بۆ مرنێ هەر تم ئاماد ئ...
ما کی تە دفرۆشی، کوردستان کوردستان پر شێرین و رند ئی، کوردستان کوردستان تەڤ باژا...
ئەی هەڤالا ئەڤیندار ئەڤیندار تو ژی وەک من بریندار بریندار هەنە گەلەک وەکی مە بەل...