هۆزان ئایدین

هۆزان ئایدین

2 گۆرانی
57
هەی میرۆ میرێ من هەی میر ئاخ لۆ میرۆ چ فەرمانە فەرمانە ل سەر سەرێ مە ڕا کرن دیسا...
بیست و یەک ئادارێ تێ بایێ بوهارێ دەست بدن دەست یارێ تەڤ دادن وی ئارێ نەورۆزە نەو...