حسێن شەریفی

حسێن شەریفی

5 گۆرانی
69
ئاوایی گەشان باوانم، چۆم و باخەوە پاڵی داوەتە باوانم، سینگی شاخەوە دێکەی ئەم بەر...
سەبری بە چاوی مەستەوە شووشە و پیاڵەی بە دەستەوە دڵی هەژارمی بەسەتەوە ئەمان ئەمان...
شەوی ئەستێرە بارانی نیگات هەر لە لام ماوە نەسیمی عەتری دڵداریت لە دڵدا بەجێ ماوە...
مامە شوانی کۆڵنەدەر کوردی فەرەنجی لە بەر خونچەی دڵم بێ ئاوە هانام بۆ تۆ هێناوە ن...
مەلە جوانەکەی سەر داری کانی بۆچ ئەناڵێنی هەتا بەیانی هیچ کەس ناتوانێ تا ڕۆژ بناڵ...