سەید جەلالەدین محەمەدیان

سەید جەلالەدین محەمەدیان

5 گۆرانی
65
حەریرە و حەریرە حەریرە حەریر ئەرغەوان ساقیا وەهار هات وە سەرچی زمسان ساقیا و...
دوێشەو دیم لە خەو، خەو درو نییە وە ناو ئی خەوە شیرین گیان نییە شیرینە وەی شیری...
شیرینە و شیرین شیرین گشکەسم نازار شیرین ناو شیرین شیرین گشکەسم عشقێ تۆ داسە تی...
عشق و جونوون لە ئەزەڵ بی وە خەڵاتم من وە تەمەی عاشقی وەی دونیا هاتم دەیری و شی...
کرماشان کرماشان شەهرێ مۆحەبەتنیشان قەزا لەلید دۊر بوودن بمینی سەوز و جوان ئەرێ...