قادر کابان

قادر کابان

4 گۆرانی
58
زۆر قژی زەرد سەرنجی ڕاکێشاوم زۆر چاوی شین داویە پرشنگ لە چاوم شان و مل و گەردنی ...
جادە چۆڵ و سێبەر بوو، کاتی بەیانی ئەڕۆییشتم خەیاڵاوی ئەمڕوانی بۆ سەوزایی دەوروپ...
هەی شەمی شەوان، هەی شەمی شەوان هەی شەمی بە شەوق چل چرای شەوان هەی ژیانی من هەی ڕ...
گوڵەی سوورە جوانەکەی باخی هیوای ژیانم خوا ڕەحمت لە دڵ نێ تاوێ ببیە میوانم شیری ...