سەعدی خۆش سیما

سەعدی خۆش سیما

2 گۆرانی
0
توخوا ئارۆ ڕام کەوتەن ئای کۆنەهەواران من ئارۆ ڕام کەوتەن ئای کۆنەهەواران توخوا...
خەزان وا هات و هێنای گەڵاڕێزانی ڕەنگین هەواڵی غەم دەهێنی بە ئاهەنگێکی غەمگین پ...