لەنجە عەلی

لەنجە عەلی

4 گۆرانی
54
غەریب و سەرگەردانم بۆ باڵات پەرێشانم ئاوڕێکی خێرم وێ دە ئازیز قەزات لە گیانم ئەی...
فەلەک ڕاست بڕۆ فەلەک ڕاست بڕۆ مانگی من جوانە یا خود مانگی تۆ! مانگی من کە وا لە...
بەهار ڕۆیی گوڵ نەما شادی بۆ بولبول نەما بەرگ و نەوای گوڵ نەما هاتم ببمە ئاواڵی د...
کوشتوومت ئاگات لێم نییە زیز بوونی تۆ لەسەر چییە خەتای تۆیە و هی من نییە لەسەر چی...