بێنام تاهیری

بێنام تاهیری

3 گۆرانی
62
دەستم بگرن بمبەن لەگەڵ خۆتان ڕێبوارێکم من هاتووم لەگەڵتان بە تەنیا جێم مەهێڵن، ئ...
تاقەداری بێ بەهارم پەلک و بارم هەر خەمە لەو دەمەی چاوم هەڵێنا ئاسمانی من تەمە ل...
ئەی نیشتیمانم ئارامی گیانم ژیان بەبێ تۆ ساتێ ناتوانم ئەی نیشتیمانم ئارامی گی...