فەرزاد مەهدینیا

فەرزاد مەهدینیا

11 گۆرانی
65
ئازیز تۆ لوای نەمش کێشا چەم بەستت دڵمەرە دەس پێچەنەی خەم دەسەو زانایا بەیا مەزان...
چەو ساوە دیدەم وەهار گیان عشقو تۆ بەردەن هەڵای مەرحەبای باوانم کەسش نەکەردەن ه...
پەروانە پەروانە گیانوو من پەروانە ڕۆحوو من پەروانە دەی جارجار تۆ بێدیە ئەرێ چیرو...
دڵە زامی نۆ، دڵە زامی نۆ دەی کەردات بە سەرمەشق زامانی بێ شۆ گیانا ئاخ پەی بەختی ...
بەخوا دڵەی کۆسکەفتەم گیان هەم تەم کەردەوە ئیجا پەرڎەی سەبووری دڵە گیان تەمام دەر...
نە سەبرم چەنی دووریت مەسازۆ نە وەسڵت وە مەیل دڵم نەوازۆ بەو خوا وە تۆش دان هۆ کا...
گوڵ مەگری مەگری پا چەمە بازا چەم وەشە دۆنیە ئاواتشا وازا ئا چەمێ نەبا وەڵات بێ ن...
لەیلێ توخوا لەیل گیان هۆ لەیل باوانم لەیلێ خێر ئامای دڵە گیان بینایی چاوانم ئا ...
تەماشەو ڕوومەتیت فەرزا مەلە گیانا کەسم تۆنی وەشەسیایت بێ حەد و مەرزا مەلە گیانا ...
هەراڵە گیان هەراڵە هەراڵە و نۆ وەهاری دڵم بێ تاقەتوو تۆن ئاخ چەم وەش گیان بۆرە س...
ئارۆ ئامانی هەواروو یارا هەوار چۆڵ بیەن تەمام خەمبارا یاران کۆچ کەردەن گیان جە ز...