نیزام مەلازادە

نیزام مەلازادە

5 گۆرانی
55
لە تۆ زیاتر برادەر گیان من کێ شک ئەبەم دە توخوا لێم زیز مەبە دەی خەمڕەوێنەکەم بر...
بڕیاری چی بەم چۆن خاک جێ بێڵم بێ خاک ئاوارە و دێوانە و وێڵم ئەترسم بمرم داخ لە د...
بەهارە بولبول، بولبول بەهارە سەرەتای ناڵەی ئەزیزەکەم سەودایی زارە وەرە بناڵین بە...
لە دامێنی چیای ژینا منی ئاوارە وەستاوم ئەمەوێ سەر کەوم بۆ کەل بەڵام بێ هێز و دام...
وەرن لەو بەژنە بڕوانن بەپێوە کیژی کورد ئەمرێ دە ئێوەیش مەشغەڵێ هەڵکەن کە شاری ئێ...