ڕەسوڵ نادری

ڕەسوڵ نادری

2 گۆرانی
65
ئەرێ کراسی زەردی لەبەردایە کراسی زەردی لەبەردایە ئەی جیرانی بابا میرزایە دەنا...
قوربانت بم وام لێ مەکە خەنەبەندانیەتی جا بریندارم دەرمانم کە خەنەبەندانیەتی بە ق...