برایانی زێ زێ

برایانی زێ زێ

3 گۆرانی
59
ئەرێ وەی چیت کرد*؟؟؟ بووک زێنێ ئەمنم خەڵکی گەرمێنێ ئۆخەی چیت کرد*؟؟؟ بووک زێنێ ئ...
وە گوڵاڵە سوورەی سەر کوڵمی یارم وا دیسان شەو هات بۆ حاڵی زارم نیوەشەو ڕۆیی هەر ئ...
ئەرێ لەیل و لەیل و لەیلانە ئاخ لەیل و لەیل و لەیلانە ئەی نەتبینم ماڵم وێرانە جا ...