دەشتی کەڵهوڕی

دەشتی کەڵهوڕی

2 گۆرانی
56
بوار واران وە بان ئەی دڵ و دەرۊنە شەو تا وە سوب هەر وە یاد شیرینە بوار واران ب...
نیشتمان ئەی خاک و خۆڵی تۆ کلەی چاوانمە کوردستان ناوی بەڕێزت هێزی ڕۆح و گیانمە نی...