بەکر لەگزی

بەکر لەگزی

3 گۆرانی
60
ئەگەر گوڵ بای ڕەنگە لەسەر لاسکە سەوزەکەی خۆتەوە دەمایتەوە و بۆ چەند ڕۆژێک وەک ئە...
تۆش بەجێم دێڵی زۆر باش دەزانم تۆش بەجێم دێڵی تۆش سەرخۆش ئەبی وەک بادەیێکی بۆش بە...
لە بەختی تاری شەو ناکەم شیکایەت شەبیهە چونکە بەو زوڵفە سیایەت نییە قابیل برینی ڕ...