ئەحمەد خەلیل

ئەحمەد خەلیل

4 گۆرانی
74
ئەی ڕەفیقانی تەریقەت دەردی عیشقم چارە کەن یان بە جارێ بمکوژن جەرگم بە خەنجەر پار...
بە غەمزەی چاوی مەخمووری سیاهی مەستی مەی کردین بە ماچی لێوی موستەغنی لە ئەنواعی م...
ئەی شەمی شەوان ئەی شەمی شەوان ئەی شەمی بە شەوق چلچرای شەوان ئەی ژیانی من هەی ڕۆح...
کوشتمت بە لەنجە و لار ئەی زاڵم ئەی زۆردار ئاهـ و حەسرەتی من مەینەتی و خەفەتی من ...