تارا ڕەسوڵ

تارا ڕەسوڵ

4 گۆرانی
64
ئەی گوڵ لەسەر چڵانت بوویین بە پاسەوانت لە ترسی بولبولانت بۆ تۆ ئەی گوڵ گوڵی سوور...
گیان گیان و گیان گیان گیان ئازیزەکەم نیوەشەو ڕابورد ئەی هاوار ئینتیزارەکەم با ب...
گیان گیان و گیان گیان گیان ئازیزەکەم نیوەشەو ڕابورد ئەی هاوار ئینتیزارەکەم با ب...
گوڵاڵە سوورەی سەر کوڵمی یارم وا گەشایەوە بۆ حاڵی بۆ حاڵی زارم ئەگەر ئەتزانی بە ...