خانە ماملێ

خانە ماملێ

5 گۆرانی
65
سەد ساڵ خونچە بپشکوێ گیانا بپشکوێ بێ بولبول بەهار نابێ ئەی گوڵ لەسەر چڵانت، لەسە...
بازی بێریان دوورە دەستە ئەمان ئەمان بێری دێن دەستە بە دەستە هەرچی ڕادەبرێ چاو مە...
خەبەرەکەم زانیوە کیژێک ها لە عالەمی نێوبانگی وا دەرکەوتووە بە خێن شیرنی و نازانی...
دەبڵا من بمرم وەرە حەیران بە وێ بەهارێ قەبرم هەڵکۆڵن وەرە حەیران لە وێ حەسارێ کف...

گۆرانیبێژی دووەم:

قوربانت بم چاوی چاوم زۆریان لەسەر تۆ لێ داوم وەمزانی خەڵات کراوم ئای برینانم ...