جەلال داودی

جەلال داودی

6 گۆرانی
58
بیلا بوارێ وەی وەی بارانێ لە نوو با شینم بکەن وەی وەی لە دوایی کۆچی توو ئاخ ڕان ...
باڵاکەی بەرزە خاڵانی وردە بەو هەوای ڕێگای وادیارە کوردە کارێکت کردووە تۆ بە من س...
خاڵ خاس خەرامان خڕەگیان خاڵ وردە و دانە ئەو باڵابەرزە خڕە گیان هاوسێی خۆمانە لە ...
غەرقێ دەریا خۆم سەرنگوونە خۆم قامەت چەمیدە و دڵ وە خوونە خۆم بازرگانەکەی بێ سەرم...
ئەری یەی بڕ بار کردن وەڵا یەی بڕ باروەنی ئەری ملبەرز چووەسە ژیر وەڵا کیش و گوڵو...
هاوارێ شاهوو قیژەی بێستۊن ڕەسییە فەڵەک داخێ لە دەس چۊن تامێ مردن دەی ئی کانی و...