ژیندا کەنجۆ

ژیندا کەنجۆ

4 گۆرانی
55
پاییز ئە ئەو دەما چوو بەر زڤستان دەرد گران بوو چەندین بوهار وێ دەرباس بوو چەندین...
کرماشان کرماشان شارێ موحەبەتنیشان لە هەر هووز و هەر ئایین وە یەکجوور قەوم و خیشا...
ئەوشۆ هەر خەمن گیانا وا لە کەمیندا بەرەوڕووی خستووم گیانا بە ڕووی زەمیندا وەرە و...
لە دەردی بێ دەرمانی کەوتوومە سەرگەردانی بە جوابی لەنتەرانی چیبکەم جەرگم بڕاوە هە...