میکائیل ئاسڵان

میکائیل ئاسڵان

2 گۆرانی
54
وسار بییێن ئاوکێ ساغیەر وشەنا دلۆ دلۆ کێنەک ها ڤەر دەرید پلاسو شووەنا دلۆ دلۆ ...
لەبەر ئازاری ژینی نالەباری دلۆ دلۆ دەناڵێ بولبولی شەیدا بە زاری دلۆ دلۆ بە سۆز...