ئیبراهیم قادری

ئیبراهیم قادری

3 گۆرانی
70
زەمانە گوڵێکی دابوو لێی ستاندنم بۆنم پێوە نەکرد لێی هەڵپساندم ڕیشەی جەرگ و دڵم ب...

گۆرانیبێژی دووەم:

ئەرێ کراسی زەردی لەبەردایە کراسی زەردی لەبەردایە ئەی جیرانی بابا میرزایە دەنا...
کەس نازانێ بە کێ دەڵێم ئۆف خەنەبەندانیەتی عاشقی شەمامەی باغەڵێم خەنەبەندانیەتی ...