ڕەزا سەقایی

ڕەزا سەقایی

2 گۆرانی
53
بزڕان ئەی بزڕان هەر وە نازە مای زەینم کور نەکەن سەر وە ناز مای بزڕان ئەی بزڕان...
زین بەرگم بەڤەنید ڕوو مادیوونم خەڤەر مە بەۆری تۆ سی هالووڤوونم دایە دایە ڤەخ...