شەماڵ سائیب

شەماڵ سائیب

5 گۆرانی
60
هەی بەردە بەردە بردە دەبڕۆ بەرۆکم بەردە سەد جارم وت تۆم ناوێ ئیتر بەسیە و پێ ناو...
پێم بڵێ پێت ئەڵێم بەو چاوە جوانە دڵ پەرێشانە دنیا ناهێنێ مردن لە ڕێیە خۆشی خۆت ب...
بۆ تۆ دڵ بۆ تۆیە کیژۆڵەی شاری کۆیە ماڵەکەشم بۆ تۆیە چاوەکەشم بۆ تۆیە بێ تۆ پیشەم...
هاتی بۆ بۆ هاتی ئێ بۆ هاتی بۆ بۆ دڵی هەتیو ئەگری ئەی هاوار بۆ تۆ هاتم و ئەڕۆم ت...
هاوار سەد هاوار ڕۆژێ نەتبینم گریانم دێ نانووم وەڵا مردن ئەبینم ئازیز وەرە لام ت...